Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Και Προσωπικών Δεδομένων

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΛΟΥΔΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Περιοχή ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΤΚ 11363), Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 999594049, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών (εφεξής: «ΛΕΛΟΥΔΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ι.Κ.Ε.») είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγουμε από εσάς για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς ή/και τα παιδιά σας, αλλά και από τους αιτούντες πρόσληψη σε θέση εργασίας στις εταιρείες του Ομίλου μας «ΛΕΛΟΥΔΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ι.Κ.Ε.» .

Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σας ταυτοποιούν ως φυσικά πρόσωπα ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα. Περαιτέρω ο Διαδικτυακός Τόπος www.leloudacamp.gr εφεξής η «Ιστοσελίδα», ενδέχεται να συλλέξει αυτόματα προσωπικά δεδομένα κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν και τελεί υπό τη διαχείριση της «ΛΕΛΟΥΔΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ι.Κ.Ε.».

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η «ΛΕΛΟΥΔΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ι.Κ.Ε.» λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτική ζωή των πελατών της και του προσωπικού της και επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα με απόλυτο σεβασμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και την λοιπή Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, για να ενημερωθείτε τόσο για τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς ή/και το παιδί σας – κατασκηνωτή, τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, τον σκοπό επεξεργασίας, τη χρήση τους, όσο και για τα δικαιώματά σας.

Η παρούσα Πολιτική επέχει θέση ενημέρωσής σας, σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του «ΓΚΠΔ». Εάν επιθυμείτε οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, παρακαλούμε να απευθύνετε ερώτημα στη διεύθυνση: info@leloudacamp.gr

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της επιχείρησής μας («ΥΠΔ») στην ακόλουθη διεύθυνση: info@leloudacamp.gr

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση κάνοντας κλικ στο https://www.leloudacamp.gr/

 

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

α./ Για τους πελάτες μας

Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με σας ή/και το παιδί σας – κατασκηνωτή και μας επιτρέπει να σας αναγνωρίζουμε, και αναγράφονται αναλυτικά στο Δελτίο Εγγραφής Κατασκηνωτή/Δελτίο Υγείας και τη Δήλωση Ενημέρωσης για Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων – Δήλωση Συγκατάθεσης Γονέα / Κηδεμόνα (κάντε κλικ εδώ https://www.leloudacamp.gr )  που καλείστε να υπογράψετε και να μας προσκομίσετε κατά την εγγραφή του παιδιού και πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου, ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο υπογράφετε για τη συμμετοχή του παιδιού σας σε ειδικά προγράμματα/δράσεις/αθλητικά γεγονότα της κατασκήνωσης ή κατά την δική σας εγγραφή για συμμετοχή σε αθλητικά γεγονότα/προγράμματα, όπως κάθε φορά αυτά κοινοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας ή/και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που διαθέτουμε ή με ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας ή/και στην τυχόν εξειδικευμένη ιστοσελίδα του κάθε προγράμματος. Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας, τα συλλέγουμε είτε σε ψηφιακή μορφή από τη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς, είτε/και σε έντυπη μορφή από σας αυτοπροσώπως, είτε από τους αρμόδιους Ασφαλιστικούς Φορείς/Ταμεία, είτε από τις Εργοδότριες Εταιρείες / Οργανισμούς / Συλλόγους, μέσω των οποίων συμμετέχει το παιδί σας στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα ή/και εσείς στα αθλητικά μας προγράμματα.

Ειδικότερα:

- Επεξεργαζόμαστε τα δικά σας στοιχεία, εφόσον είστε γονέας/κηδεμόνας του κατασκηνωτή και ενδεικτικά το όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα οικίας/εργασίας), επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, τα στοιχεία της Εργοδότριας Εταιρείας/ Οργανισμού/ Συλλόγου / Ασφαλιστικού Φορέα/ Ταμείου εφόσον το παιδί σας συμμετέχει στο κατασκηνωτικό ή/και αθλητικό πρόγραμμα μέσω αυτών, τα στοιχεία του ετέρου γονέα, τα στοιχεία πληρωμής (ενδεικτικά Α.Φ.Μ.), καθώς και τα στοιχεία του παιδιού σας-κατασκηνωτή (ενδεικτικά: όνομα, επώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ με λοιπά δικαιολογητικά: υποχρεωτικά για εγγραφές μέσω ΟΑΕΔ).

- Επεξεργαζόμαστε ιατρικά δεδομένα του παιδιού σας κατασκηνωτή, όπως αυτά γνωστοποιούνται από σας και αναλύονται λεπτομερώς στο Δελτίο Υγείας του παιδιού, για τα οποία λαμβάνουμε ιδιαίτερα μέτρα φύλαξης και προστασίας.

- Προαιρετικά συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το αγαπημένο άθλημα του ανηλίκου κατασκηνωτή και την επιθυμία του να διαμένει στην ίδια ομάδα με φίλο του (ιδίου φύλου/ηλικίας) ή άλλες τυχόν επιθυμίες του.

- Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα επίσης όταν εγγράφεστε οι ίδιοι στα προγράμματα (camps), σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους συμμετοχής που κοινοποιούνται μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που διαθέτουμε ή/και μέσω της/των Ιστοσελίδας/ων μας, ενδεικτικά δε, επεξεργαζόμαστε τα εξής: ονοματεπώνυμο, φύλο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, email, δεδομένα υγείας, φορολογικά στοιχεία, στοιχεία χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, και όποια προαιρετικά στοιχεία εξειδικεύονται ανάλογα με το πρόγραμμα/αθλητικό γεγονός και τους όρους συμμετοχής σε αυτό, όπως κάθε φορά κοινοποιείται μέσω της ιστοσελίδας μας:

https://www.leloudacamp.gr

https://www.facebook.com/leloudacamp1/

- Κάνουμε λήψη φωτογραφιών/βίντεο από τις δράσεις μας και τα αθλητικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα εντός των εγκαταστάσεών μας ή εκτός, είτε τα διοργανώνουμε αποκλειστικά εμείς, είτε σε συνδιοργάνωση με άλλους φορείς. Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε και δεδομένα τρίτων προσώπων που συνοδεύουν εσάς ή το παιδί σας, για την συγκατάθεση των οποίων εγγυάστε εσείς με αποκλειστική ευθύνη σας.

Ενδέχεται να γίνεται ανάρτηση των φωτογραφιών και βίντεο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στις Ιστοσελίδες μας, για λόγους διαφημιστικής προβολής της επιχείρησής μας και των δραστηριοτήτων μας. Για τη λήψη και επεξεργασία αυτών για τους παραπάνω σκοπούς λαμβάνουμε τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας.

- Επεξεργαζόμαστε το email σας, εφόσον κάνετε εγγραφή στις δράσεις μας διαδικτυακά, για να καταχωρηθεί η εγγραφή σας, αλλά και για να σας ενημερώνουμε για διάφορες δράσεις, εκδηλώσεις, υπηρεσίες μας, εκπτωτική πολιτική, αθλητικά γεγονότα, προσφορές μας κι εφόσον επιθυμείτε και για τις δράσεις της εταιρείας μας .

β./ Για τους αιτούντες πρόσληψη σε θέση εργασίας στην επιχείρησή μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, που αναγράφονται αναλυτικά στα έντυπά μας:

 – Αίτηση για εργασία στις εταιρείες του Ομίλου μας «ΛΕΛΟΥΔΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ι.Κ.Ε.» την οποία υπογράφετε και μας προσκομίζετε οικειοθελώς. Ενδεικτικά επεξεργαζόμαστε το επώνυμό σας, το όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση επικοινωνίας, γραμματικές γνώσεις/στοιχεία εκπαίδευσης, ομιλούμενες γλώσσες, τυχόν προϋπηρεσία και όσα άλλα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος εσείς οι ίδιοι μας παρέχετε, καθώς και την επιλογή θέσης εργασίας στην εταιρεία μας.

Με την οικειοθελή από πλευρά σας υποβολή της αίτησης και του βιογραφικού σας σημειώματος δίνετε τη συγκατάθεσή  στη εταιρεία μας ΛΕΛΟΥΔΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ι.Κ.Ε  ως υπεύθυνες επεξεργασίας, για την επεξεργασία των δεδομένων σας που αναγράφονται σε αυτά, με σκοπό την πιθανή πρόσληψή σας στην εταιρεία ΛΕΛΟΥΔΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ι.Κ.Ε , ανάλογα με τη δική σας επιθυμία. Η συγκατάθεσή σας αυτή μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα οποτεδήποτε. Η ως άνω εταιρεία -εφόσον δεν γίνει πρόσληψη- θα τηρήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα (βιογραφικό σημείωμα) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών σεβόμενες απολύτως την ιδιωτικότητά σας. Μετά την πάροδο του χρόνου τήρησης, τα βιογραφικά θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο. Τα δεδομένα σας δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, ούτε διαβιβάζονται εκτός ΕΕ. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα στοιχεία σας σε εξωτερικό συνεργάτη μας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αιτήσεώς σας, ο οποίος θα έχει δεσμευθεί για την τήρηση του απορρήτου και την προστασία των δεδομένων σας με έγγραφη μεταξύ μας συμφωνία, κατά τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

γ./ Για το προσωπικό μας επεξεργαζόμαστε ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, φωτογραφίες, βιογραφικό σημείωμα, κλπ., σύμφωνα με την διαδικασία που γνωστοποιείτε νομίμως στους εργαζομένους μας, είτε κατά τον χρόνο πρόσληψης αυτών, είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στην επιχείρησή μας, τηρουμένης της κείμενης εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, της εσωτερικής πολιτικής της επιχείρησής μας και της μεταξύ μας σύμβασης εργασίας.

δ./ Εκτός των ανωτέρω υπό στοιχ. 2α΄, β΄ και γ΄, επεξεργαζόμαστε την αλληλογραφία που ανταλλάσσετε μαζί μας ή απευθύνετε σε μας μέσω επιστολών, email και κοινωνικών δικτύων.

 

3. ΣΚΟΠΟΙ / ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργαζόμαστε:

Α) Για τους πελάτες μας:

α./ Τα παραπάνω υποχρεωτικά στοιχεία βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τη λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων και γυμναστηρίων, την φορολόγηση / έκδοση τιμολογίων, τις επιδοτήσεις δικαιούχων ΟΑΕΔ / Ασφαλιστικών Ταμείων, τη συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ κλπ.

β./ Τα ανωτέρω δεδομένα για την ταυτοποίησή σας -είτε ως ιδίου ενδιαφερομένου, είτε ως γονέα-ασκούντα τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου σας-, καθώς και για την ταυτοποίηση του παιδιού σας και τυχόν τρίτου προσώπου που εσείς εξουσιοδοτήσετε νομίμως να παραδίδει/παραλαμβάνει το παιδί σας στην/από την κατασκήνωση, για την εκπλήρωση συμβατικών ή/και νομίμων υποχρεώσεών μας, σύμφωνα και με τον κανονισμό λειτουργίας της κατασκήνωσης και των αθλητικών εγκαταστάσεών μας για την εκτέλεση και ομαλή λειτουργία της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης και εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας, την επικοινωνία μαζί σας στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ μας συναφθείσης σύμβασης.

γ./ Τα ιατρικά δεδομένα του παιδιού σας ή τα δικά σας, ανάλογα με το ποιος συμμετέχει στις δράσεις μας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, για λόγους προστασίας της υγείας και ασφάλειας του ιδίου του συμμετέχοντα κατασκηνωτή, αλλά και για την προστασία της δημόσιας υγείας.

δ./ Το φύλλο αξιολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών μας, που συμπληρώνετε προαιρετικά και ονομαστικά εφόσον το επιθυμείτε, προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να αναβαθμίσουμε την εμπειρία μας και για στατιστικούς σκοπούς.

ε./ Τα προαιρετικά στοιχεία κατασκηνωτή (τυχόν επιθυμίες) για την καλύτερη προσαρμογή του παιδιού στα προγράμματα της κατασκήνωσης, εφόσον το επιθυμείτε.

στ./ Τυχόν συλλεγέντα στοιχεία χρεωστικών/πιστωτικών καρτών για λόγους διευκόλυνσής σας στην πληρωμή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται αυτόματα σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον και προστατεύονται από την αντίστοιχη τράπεζα.

ζ./ Το email σας, για να σας ενημερώνουμε για διάφορες δράσεις, εκδηλώσεις, υπηρεσίες μας, εκπτωτική πολιτική, αθλητικά γεγονότα, προσφορές μας κι εφόσον επιθυμείτε για τις δράσεις της εταιρεία μας ), βάσει ρητής συγκατάθεσής σας.

η./ Φωτογραφίες και βίντεο με ενδεχόμενη ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και στις Ιστοσελίδες της Εταιρείας, για λόγους διαφημιστικής προβολής της επιχείρησής μας και των δράσεών μας, βάσει ρητής συγκατάθεσής σας.

Β) Για τους αιτούντες πρόσληψη σε θέση εργασίας στις επιχειρήσεις του Ομίλου μας:

Όλα τα παραπάνω στοιχεία σας κατόπιν αιτήσεώς σας και με τη ρητή συγκατάθεσή σας στο πλαίσιο αξιολόγησης των προσόντων σας για την πιθανή σύναψη μεταξύ μας σύμβασης εργασίας.

Γ) Για τους εργαζομένους στην επιχείρησή μας:

Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει της κείμενης εργατικής, ασφαλιστικής, φορολογικής και περί παιδικών κατασκηνώσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων αλλά και βάσει της μεταξύ μας συναφθείσης σύμβασης εργασίας.

 

4. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

α./ Η Ιστοσελίδα μας σας ενημερώνει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, που αφορούν τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις, τα αθλητικά προγράμματα και γεγονότα που διοργανώνουμε, την παιδική κατασκήνωση, καθώς και τη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού, κλπ. Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:

 • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,

 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,

 • οι ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στην σελίδα,

 • η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή,

 • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και

 • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. κατωτέρω στην ενότητα Cookies).

β./ Σε περίπτωση που ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας https://www.leloudacamp.gr επιθυμεί μέσω αυτής να εκφράσει το ενδιαφέρον του για τις υπηρεσίες και τις δράσεις μας ή να εγγραφεί στην λίστα παραληπτών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καλείται να συμπληρώσει και να υποβάλει την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας, κατά την υποβολή της οποίας η Ιστοσελίδα συλλέγει και επεξεργάζεται, κατόπιν συγκατάθεσής σας, τα εξής προσωπικά σας δεδομένα:

 • ονοματεπώνυμο

 • email

 • τηλέφωνο

γ./ Εκτός του Δικτυακού Τόπου, μπορεί να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες:

-μέσω των τηλεφωνικών κλήσεων

-μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των καναλιών εμπορικών σημάτων (π.χ. Facebook, Twitter, Instagram).

δ./ Για την στατιστική ανάλυση:

Για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο Διαδικτυακός Τόπος μας από τους επισκέπτες αυτού, τηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή και αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για να παρακολουθήσουμε και αναλύσουμε τη χρήση του Ιστότοπου, για να ενισχύσουμε τη λειτουργικότητά του και για να διαμορφώσουμε καλύτερα το περιεχόμενο και το σχεδιασμό του ανάλογα με τις ανάγκες των επισκεπτών μας.

ε./ Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/επισκέπτης του Δικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

 

5. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Κατά τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς, λαμβάνουμε την κατάλληλη μέριμνα, προκειμένου να εξακριβώσουμε ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4624/2019, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό, με σχετική ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα του ανηλίκου. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@leloudacamp.gr.

 

6. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Μέσω του ιστότοπού μας ή πριν από την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών. Όταν είστε εγγεγραμμένος με τον λογαριασμό σας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα λάβουμε τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας μέσα από αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις απορρήτου τους, προκειμένου να βελτιωθεί και να εξατομικευτεί η χρήση του ιστότοπού μας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε στον ιστότοπό μας συνδέσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook και το Instagram.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να κοινοποιηθούν τα στοιχεία σας στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσής σας και, πιθανώς, να παρουσιαστούν στο προφίλ που διατηρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να είναι προσβάσιμα σε άλλους στο δίκτυό σας. Συμβουλευτείτε τη δήλωση απορρήτου αυτών των τρίτων μερών παρόχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να μάθετε περισσότερα γι’ αυτές τις πρακτικές.

 

7. COOKIES

Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγησή του σε αυτήν, αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της

α./ Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιούμε;

Είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στους υπολογιστές με σκοπό την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια  περιήγησης στους ιστότοπους. Τα αναγνωριστικά συσκευών συγκεντρώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία του συστήματος, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται διευθύνσεις IP, πληροφορίες παράγοντα χρήστη (έκδοση προγράμματος περιήγησης, τύπος και έκδοση λειτουργικού συστήματος) ή αναγνωριστικά που δημιουργούνται από συσκευές, όπως αναγνωριστικά της Apple για διαφημιζόμενους, αναγνωριστικά της Apple για προμηθευτές, αναγνωριστικά Android της Google ή αναγνωριστικά διαφημίσεων του Google Play Store. Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση στοιχείων, όπως είναι τα αναγνωριστικά και οι προτιμήσεις χρηστών.

Η χρήση των cookies διευκολύνει τα Διαδικτυακό μας Τόπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε. Προκειμένου να σας παρέχουμε τις διάφορες υπηρεσίες μας, η επιχείρηση μας και οι πάροχοι υπηρεσιών συλλέγουν δεδομένα κίνησης, τη διεύθυνση IP, το λογισμικό της συσκευής σας, το είδος του διακομιστή που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα (όπως για παράδειγμα την ημέρα και ώρα της σύνδεσης και της αποσύνδεσης) που δημιουργούνται κατά τη χρήση από εσάς της ιστοσελίδας.

Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση  και την επισκεψιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

β./ Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα). H Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies:

β.1 Απολύτως απαραίτητα:

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Διαδικτυακού μας Τόπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του Διαδικτυακού μας Τόπου.

Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον Διαδικτυακό μας Τόπο να θυμάται τις επιλογές σας, όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.

β.2. Cookies Επιδόσεων

Google analytics:

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό μας Τόπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Search Console

Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με την ορθή λειτουργία και την τυχόν ύπαρξη λαθών στο Διαδικτυακό μας Τόπο, όπως για παράδειγμα εάν κάποιος χρήστης αναζητά μία παλαιότερη έκδοση αυτού ή εάν έχει γίνει παραβίαση κάποιων αρχείων.

γ./  Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies;

Μπορείτε να ρυθμίσετε το λογισμικό πλοήγησης με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείει όλα τα cookies ή να υποδεικνύει πότε αποστέλλεται ένα cookie, παρόλα αυτά όμως μερικές λειτουργίες ή υπηρεσίες του ισοτόπου μπορεί να μην λειτουργούν σωστά χωρίς τα cookies.

Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των cookies είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org.  Εάν επιθυμείτε να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε ή να αφαιρείτε τα cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.AboutCookies.org.

 

8. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η οικεία νομοθεσία (φορολογική/ ασφαλιστική / εργατική, περί κατασκηνώσεων, κλπ), καθώς και ο σκοπός για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για να καθορίσουμε το κατάλληλο χρονικό διάστημα διατήρησης, λαμβάνουμε υπ' όψιν την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και τη δυνατότητα να πετύχουμε τους σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα. Επίσης, λαμβάνουμε υπ' όψιν τα χρονικά διαστήματα για τα οποία ίσως χρειαστεί να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα προς εκπλήρωση νομικών μας υποχρεώσεων ή για να ανταποκριθούμε σε καταγγελίες / έλεγχο και να προστατέψουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας σε περίπτωση άσκησης τυχόν αξιώσεων. Αν δεν υπάρχει κάποιος από τους ανωτέρω λόγους τήρησης αρχείου για μεγαλύτερο διάστημα, τα δεδομένα θα διαγράφονται από τα αρχεία μας ή θα καταστρέφονται με ασφάλεια μετά την πάροδο έξι (6) ετών από τη συλλογή τους ή από τη λήξη/λύση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης.

Ειδικά για τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων για πρόσληψη στην επιχείρησή μας κι εφόσον δεν γίνει πρόσληψη τελικά, προβλέπεται διατήρηση αυτών για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υποβολή της αιτήσεως του υποψηφίου. Μετά την πάροδο του χρόνου τήρησης, τα βιογραφικά θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται για την εξυπηρέτηση κάποιου αιτήματός σας, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών και marketing, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας μέχρι να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας και να αιτηθείτε να μην λαμβάνεται πια διαφημιστικά μηνύματά μας.

 

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΛΕΛΟΥΔΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ι.Κ.Ε. λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέσα για την προστασία των δεδομένων σας. Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την προστασία τους από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, όπως φύλαξη σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης.

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε αξιόπιστους τρίτους για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη να διαθέτουν τα κατάλληλα μέτρα τεχνικής και επιχειρησιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδος και της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. 

 

10. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα παραπάνω δεδομένα παραμένουν εμπιστευτικά, τα επεξεργάζονται εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι και συνεργάτες μας και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους –πλην των αρμοδίων Δημοσίων / Ρυθμιστικών / Εποπτικών Αρχών, Υποχρεωτικώς Μεσαζόντων Φορέων για τη συμμετοχή της επιχείρησής μας σε επιδοτούμενα προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ), Ασφαλιστικών Φορέων, ΟΑΕΔ, Εταιρειών / Οργανισμών / Συλλόγων / Αθλητικών Ομοσπονδιών μέσω των οποίων γίνεται η εγγραφή σας ή η εγγραφή των παιδιών σας στην κατασκήνωση ή/και στις αθλητικές δράσεις μας/αθλητικά γεγονότα/εκδηλώσεις, κλπ, και των συνεργατών μας (όπως ενδεικτικά: λογιστικού γραφείου, ΙΤ, ιατρού, δικηγόρου εφόσον χρειασθεί, παρόχων υπηρεσιών διαχείρισης της ιστοσελίδας μας) ή/και των Φορέων και Οργανώσεων, με τους οποίους συνδιοργανώνουμε τα αθλητικά γεγονότα/ εκδηλώσεις /δράσεις. Ενδέχεται να επεξεργαστεί τα δεδομένα επικοινωνίας μαζί σας εξωτερικός συνεργάτης μας προς διευκόλυνση της επικοινωνίας μας (αποστολή sms/emails). Οι συνεργάτες μας διασφαλίζουν το απόρρητο των δεδομένων και μας παρέχουν τα σχετικά εχέγγυα για την προστασία και ασφάλειά τους. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτες Χώρες.

 

11. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που σας παρέχει ο Κανονισμός ΓΚΠΔ, στα άρθρα 12 έως 22. Πιο συγκεκριμένα δικαιούστε:

- να ενημερώνεστε αν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας και για ποιον σκοπό, 

- να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να λαμβάνετε αντίγραφο αυτών,

-  των προσωπικών δεδομένων σας, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας,

Στις περιπτώσεις, όπου ενδεχομένως έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Αφού λάβουμε γνώση της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν έχουμε άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.

Αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας είτε μέσω email: info@leloudacamp.gr , είτε ταχυδρομικώς στην άνω διεύθυνσή μας, είτε να υποβάλετε αυτό αυτοπροσώπως στην γραμματεία μας. Για να κάνουμε την άσκηση των δικαιωμάτων σας απλά και αποτελεσματικά μπορείτε να κάνετε χρήση του εντύπου ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους ενημέρωσης για τις δράσεις/υπηρεσίες/προσφορές μας, κλπ, με την απεγγραφή σας από την υπηρεσία Newsletter της ιστοσελίδας μας.

Έχετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr .

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας και τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στις προαναφερθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, προκειμένου να υποβάλετε οποιοδήποτε αίτημα και να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα νόμιμα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

 

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΛΕΛΟΥΔΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Ι.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οποτεδήποτε. Τέτοιες τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας θα πρέπει να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνεστε σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιείται. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών εκ μέρους του επισκέπτη.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης:  1 Φεβρουαρίου 2021

 • Cinema
 • Χαμογελάστε
 • Στελέχη