Γενικά

Γενικές Πληροφορίες  

 

 

Αγαπητοί Γονείς ,

περιμένοντας τις τελικές  συστάσεις και το πρωτόκολλο λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς.

Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία Εκδηλώσης Ενδιαφέροντος για τις κατασκηνωτικές περιόδους 

ώστε να οργανώσουμε όσο καλύτερα και νωρίτερα γίνεται την φετινή μας λειτουργία.

Έναρξη πλατφόρμας  Δευτέρα  1 Ιουνίου 2020.

( Θα χρειαστείτε το ΑΜΚΑ του κατασκηνωτή )

Μετά από απόφαση του Ε.Φ.Κ.Α  οι περίοδοι  λειτουργίας για φέτος ορίστηκαν σε τέσσερα δεκαπενθήμερα.

Βάση αυτής της απόφασης  θα  λειτουργήσουμε για όλους τους  φορείς ιδιωτικούς  και μη  τις παρακάτω ημερομηνίες .

Α  Περίοδος

01 Ιουλίου - 15 Ιουλίου

Β  Περίοδος

16 Ιουλίου - 30 Ιουλίου

Γ  Περίοδος

01 Αυγούστου - 15 Αυγούστου

Δ Περίοδος

16 Αυγούστου - 30 Αυγούστου

 

Λόγω του αυστηρά περιορισμένου αριθμού θέσεων που διαθέτει η κατασκήνωσή μας, κάθε καλοκαίρι πολλά παιδιά ανακαλύπτουν με

απογοήτευση ότι βρίσκονται σε λίστα αναμονής για την περίοδο προτίμησής τους.

Για να αποφευχθεί αυτό, παρακαλούμε φροντίστε για την έγκαιρη κράτηση.

Για την εγγραφή σας:

 • Αποστέλλετε ηλεκτρονικά  την αίτηση συμμετοχής και το ιατρικό δελτίο.
 • Επικοινωνείτε πάντα με την γραμματεία της κατασκήνωσης για την επιβεβαίωση της εγγραφής σας.
 • Η τελική επιβεβαίωση γίνεται από τον ασφαλιστικό σας φορέα 

1. Ιδιωτικά

Οι γονείς που καλύπτουν ιδιωτικά το κόστος συμμετοχής, προκαταβάλουν το 50% της συνολικής δαπάνης σε τραπεζικό λογαριασμό, στο όνομα του παιδιού από της 20.06.20 και μετά

σε αυτή την φάση θα χρειαστούμε μόνο την Εκδήλωση ενδιαφέροντος ..

Εθνική Τράπεζα / IBAN GR 4301101570000015744063387 / Λελούδα Ελισάβετ  Ι.Κ.Ε 

 • Το υπόλοιπο εξοφλείται πριν την έναρξη της περιόδου στον ίδιο λογαριασμό ή την ημέρα άφιξης.
 • Το ποσό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης.
 • Η κράτηση είναι για την περίοδο και όχι ανά ημέρα.

Το κόστος παραμονής για το 2020 είναι 530,00€  το άτομο για περίοδο 14 διανυκτερεύσεων.

Στα αδέρφια υπάρχει έκπτωση 10 % .

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάντεται  ο Φ.Π.Α  η αποχώρηση υπολογίζεται μέχρι τις 12.00 π.μ 

Για το πρόγραμμα της τελευταίας εβδομάδας του Αυγούστου 23 έως 30 Αυγούστου ειδική τιμή  210,00  συμπεριμλαμβάνεται ο Φ.Π.Α .

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής μετά την τελευταία εβδομάδα προ της έναρξη  της κατασκηνωτικής περιόδου το ποσό της προκαταβολής δεν επιστρέφεται.


 

2. Ασφαλιστικοί φορείς  - ΕΦΚΑ

Τα ασφαλιστικά ταμεία που παρείχαν το κατασκηνωτικό πρόγραμμα πριν την ενοποίηση συνεχίζουν κανονικά την παροχή αυτή μέσω του ΕΦΚΑ .

Οι γονείς που καλύπτονται εν μέρει ή συνολικά από κάποιον ασφαλιστικό φορέα θα πρέπει πριν εγγραφούν μέσω αυτού να έρχονται σε συνεννόηση με την κατασκήνωση και να συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής & το ιατρικό δελτίο. Η οριστική εγγραφή γίνεται μόνο εάν έχει γίνει κράτηση και στην κατασκήνωση και στον ασφαλιστικό φορέα.

Μην ξεχάσετε να προσκομίσετε στην κατασκήνωση:

Κατά την άφιξη

 • Την Κάρτα Κατασκηνωτή με την φωτογραφία του παιδιού, σφραγισμένη από το ταμείο.
 • Την Υπεύθυνη Δήλωση Προσέλευσης του ταμείου συμπληρωμένη και υπογραμμένη από τον δικαιούχο.

Κατά την αποχώρηση.

 • Την Υπεύθυνη Δήλωση Αποχώρησης του ταμείου.

Ενημέρωση για τα ασφαλιστικά ταμεία που θα συνεργαστούμε για το 2020  μπορείτε να πάρετε από την γραμματεία μας 27440 69336. ( E.T.A.A I ΤΣΑΥ -ΤΣΜΕΔΕ- Προνοίας Δικηγότων ,

Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω  Ι ΤΑΠΟΤΕ -ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΔΕΗ , Υπάλληλοι ΙΚΑ Ι ΤΑΞΥ Ι ΤΥΔΚΥ Ι ΤΑΠΙΤ ΤΑΠΕΜ  κτλ )

 


3. Ο.Α.Ε.Δ. 

Ισχύει κατά την διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων   Γ !  1  Αυγούστου -  15 Αυγούστου  &  Δ  ! 16  Αυγούστου - 30 Αυγούστου 

Η επιδότηση γίνεται με τη χορήγηση επιταγής διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις που καλύπτει το συνολικό κόστος διαμονής για δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα "Δωρεάν κατασκήνωση για τα παιδιά των χαμηλόμισθων και ανέργων ΙΚΑ", υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Ο.Α.Ε.Δ (www.oaed.gr). ( Μετά την έγκριση από τον ΟΑΕΔ θα πρέπει να επικοινωνήσετε και με την γραμματεία μας .)

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

1. Εργαζόμενοι με 50 ημέρες εξαρτημένης εργασίας.
2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία 6 τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr

 • Μιλήστε
 • Cinema
 • Χαμογελάστε
 • Εργασία