Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2023

Κατασκηνωτική Περίοδος 2023

Το Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις του Δ.ΥΠ.Α (Ο.Α.Ε.Δ) είναι μόνο για την Δ', Ε' και ΣΤ' Κατασκηνωτική Περίοδο.

Οι γονείς που καλύπτουν ιδιωτικά το κόστος συμμετοχής, προκαταβάλουν το 50% της συνολικής δαπάνης σε τραπεζικό λογαριασμό, με αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του παιδιού.

Εθνική Τράπεζα | IBAN GR4301101570000015744063387 | Λελούδα Ελισάβετ Ι.Κ.Ε.

  • Το υπόλοιπο εξοφλείται πριν την έναρξη της περιόδου στον ίδιο λογαριασμό ή την ημέρα άφιξης.
  • Το ποσό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης.
  • Η κράτηση είναι για την περίοδο και όχι ανά ημέρα. Το κόστος παραμονής για το 2023 είναι 590,00€ το άτομο για περίοδο 14 διανυκτερεύσεων.

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής μετά την τελευταία εβδομάδα προ της έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου το ποσό της προκαταβολής δεν επιστρέφεται.

Παρακαλώ συμπληρώστε τον ασφαλιστικό σας φορέα.
Στοιχεία Κατασκηνωτή
Σε αυτό το e-mail θα επικοινωνούμε μαζί σας
Στοιχεία Πατέρα
Στοιχεία Μητέρας
Οικογενειακή Κατάσταση Γονέων
Συμπληρώστε μόνο Ονοματεπώνυμο για κάθε φίλο του. Μπορείτε μέχρι 6 λέξεις.
Ιατρικό Δελτίο
Εάν ναι, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στα εφόδια του κατασκηνωτή προστατευτικό αδιάβροχο υπνοσέντονο.
Ο γονέας παραδίδει μόνο στον Ιατρό της κατασκήνωσης τα φάρμακα. Δεν επιτρέπεται η παραμονή φαρμάκων στα προσωπικά είδη των παιδιών.
Για την προστασία όλων των παιδιών είναι απαραίτητος ο σχολαστικός έλεγχος πριν την άφιξη στην κατασκήνωση.
Θα πρέπει να γίνεται επανέλεγχος και αγωγή, όπου κρίνεται απαραίτητο, από τον κηδεμόνα σε κάθε επισκεπτήριο.
Παρακαλούμε το ιατρικό δελτίο να συμπληρωθεί από τον κηδεμόνα κατόπιν συνεννόησις με τον παιδίατρο
Στοιχεία Γιατρού
Στοιχεία Κηδεμόνα
1) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους κανονισμούς και τους οικονομικούς όρους της κατασκήνωσης όπως ρητά αναφέρονται στις χρήσιμες πληροφορίες του διαφημιστικού εντύπου και του website. Αποδέχομαι ότι σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης δεν υφίσταται δυνατότητα επιστροφής χρημάτων. 2) Δηλώνω υπεύθυνα με τα παραπάνω στοιχεία, ότι το παιδί μου είναι υγιές και μπορεί να συμμετέχει στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα, δεν θα παραδώσω το παιδί μου σε περίπτωση που φέρει ιογενή ίωση ή άλλη μεταδοτική ασθένεια. 3) Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία του ιατρικού δελτίου έχουν δοθεί από τον παιδίατρο. 4) Το φωτογραφικό υλικό της κατασκήνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφημιστικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν το επιθυμώ θα πρέπει να ενημερώσω γραπτώς ή ηλεκτρονικά μέσω E-mail.
  • Cinema
  • Χαμογελάστε
  • Στελέχη