Πάω - Φεύγω

  • Η προσέλευση & η αναχώρηση των παιδιών από την κατασκήνωση γίνεται με την φροντίδα των γονέων τους, στις καθορισμένες ημερομηνίες. ( Οι ώρες αναφέρονται στις περιόδους ) 
  • Για την παραλαβή κάθε κατασκηνωτή είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του κηδεμόνα. Σε περίπτωση παράδοσης του κατασκηνωτή σε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να προσκομιστεί  θεωρημένη  υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα.
  • Την ημέρα έναρξης των κατασκηνωτικών περιόδων δεν υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης των εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι με την παραλαβή των κατασκηνωτών ξεκινά και η κανονική λειτουργία του προγράμματος. Η κατασκήνωση είναι ανοιχτή για επίσκεψη από  αρχές  Μαΐου.
  • Μιλήστε
  • Cinema
  • Χαμογελάστε
  • Εργασία